RuimteFocus

Focus op geo-informatie en ruimtelijke vraagstukken

Portfolio

RuimteFocus heeft werkzaamheden verricht voor onder andere:

- Geonovum
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
- Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
- Provincie Overijssel
- Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Hieronder staan enkele projecten waar RuimteFocus aan bijdraagt of heeft bijdragen.

INSPIRE
In het kader van de Europese richtlijn INSPIRE realiseren de Europese lidstaten een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Informatie-analist voor de standaarden voor de Omgevingsdocumenten. Door onder meer Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving.

Atlas Natuurlijk Kapitaal
De Atlas Natuurlijk Kapitaal is het platform met kennis, informatie en kaarten over het natuurlijk kapitaal in Nederland.

Datacoach Open data
Datacoach Open data voor de prijswinnaars van de Nationale App Prijs van de Open Data Estafette bijeenkomsten van het ministerie van Economische zaken.