RuimteFocus

Focus op geo-informatie en ruimtelijke vraagstukken

Portfolio

RuimteFocus heeft werkzaamheden verricht voor onder andere:

- Geonovum
- Provincie Utrecht
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
- Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
- Provincie Overijssel
- Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Hieronder staan enkele projecten waar RuimteFocus aan bijdraagt of heeft bijdragen.

INSPIRE
In het kader van de Europese richtlijn INSPIRE realiseren de Europese lidstaten een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving.

Geo4COVID
COVID-19 is een medisch vraagstuk. Maar het is ook een locatievraagstuk. Om de verspreiding van het COVID-19 virus te monitoren en beheersen, heeft Geonovum kennis over toepassingen met locatiedata en hun werking verzameld en gedeeld.

Visie op omgevingsinformatie
De provincie Utrecht heeft een visie op omgevingsinformatie ontwikkeld. Bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving wil de provincie bewuste keuzes kunnen maken in het ondersteunen met omgevingsinformatie en toepassingen. De visie helpt om te bepalen welke inzet passend is bij de soort rol die de provincie in een opgave heeft.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Informatie-analist voor de standaarden voor de Omgevingsdocumenten. Door onder meer Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving.

Atlas Natuurlijk Kapitaal
De Atlas Natuurlijk Kapitaal is het platform met kennis, informatie en kaarten over het natuurlijk kapitaal in Nederland.