RuimteFocus

Focus op geo-informatie en ruimtelijke vraagstukken

Over RuimteFocus

Wideke Boersma is de persoon achter RuimteFocus.

Na de studies Milieukunde en Geo-informatiekunde begon Wideke haar loopbaan bij het RIZA als projectmedewerker GIS. Daarna werkte ze bij Geodan, CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek, Dienst Landelijk Gebied en bij het RIVM op het gebied van geo-informatie en ruimtelijke vraagstukken.

Van 2003 tot en met 2008 werkte Wideke bij het Milieu- en Natuurplanbureau, nu Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In de eerste jaren richtte Wideke zich op het ruimtelijke modelleren van het toekomstig grondgebruikt. Vervolgens heeft zij zich verbreed naar het landschapsonderzoek.

In 2008 heeft Wideke besloten om als zelfstandige verder te gaan en is ze in 2009 gestart met RuimteFocus.